Visito Visjon og Strategi

I Visito tenker vi langsiktig. Vår visjon er gjenspeilet både i vår langsiktige strategi og i mer operative og taktiske beslutninger.

Visito de neste ti årene

Visito bygges opp gjennom tre faser. Vi er nå i fase 1, der vi samler et kjerneteam som vil danne fundamentet for fase 2 og 3. I vår modell skal alle ansatte være deleiere i Visito.

Fase 1: Etablere kjerneteam

Varighet: 1-3 år
Mål: Samle 20 medarbeidere med gründerspirit.
Fokus: Faglig sterke medarbeidere med lederegenskaper og høy score på sosiale ferdigheter

Fase 2: Rigg for vekst

Varighet: 1-2 år
Mål: Etablere 4-6 operative virksomheter ledet av medarbeidere fra kjerneteamet.
Vekst: 10 fyrtårn innen ulike fagområder.
Fokus: Etablere vekstmål og strategi for hver operative enhet.

Fase 3: Vekst

Varighet: 5-8 år
Mål: Etablere fagmiljøer og operative enheter på ca 20 medarbeidere i hver enhet.
Vekst: 70 medarbeidere innen.
Fokus: Videreføre Visito-kulturen inn i hver enkelt enhet.